2. Sınıf Hayat Bilgisi - Geri Dönüşüm - Konu Özeti - pdf

Önizleme

2. Sınıf Hayat Bilgisi - Geri Dönüşüm - Konu Özeti - pdf

Açıklama

6.Ünite : Doğada Hayat

Konu : Geri Dönüşüm


Geri dönüşüm, çöp olarak düşündüğümüz birçok maddenin, yeniden kullanılabilir hale getirilme sürecidir. Plastik, kâğıt, pil, cam ve bitkisel yağ gibi maddeler, doğru şekilde geri dönüştürüldüğünde doğal kaynaklarımızı koruyabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir, ekonomiye katkıda bulunabilir ve çevre kirliliğini önleyebilir.

Geri Dönüşümün Önemi: Geri dönüşümün, çevremiz ve yaşam kalitemiz üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Eski defterler, kullanılmayan pet şişeler, piller ve cam gibi atıklar geri dönüştürülebilir. Bunları çöpe atmak yerine, fabrikalarda işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Örneğin, eski defterlerin kağıtları geri dönüştürülüp yeni kağıt ürünleri haline getirilebilir.

Geri Dönüşüm Kutuları: Okullarımızda ya da yaşadığımız mahallelerde genellikle geri dönüşüm kutuları bulunur. Pet şişe, cam, pil ve atık yağ gibi maddeleri bu kutulara atarak geri dönüşüme katkı sağlayabiliriz. Bu, doğal kaynaklarımızın korunmasına ve ülke bütçesine katkı sağlamamıza yardımcı olur.

Geri dönüşüm kutuları, genellikle farklı renklerde ve çeşitli atık türleri için ayrı ayrı tasarlanmıştır. Bu renk kodlaması, hangi türden atığın hangi kutuya atılması gerektiğini belirtir ve böylece geri dönüşüm sürecini daha düzenli ve verimli hale getirir. Aşağıda, hangi renkli kutunun hangi tür atık için kullanıldığını gösteren bir liste bulunmaktadır:

Mavi Kutu: Mavi kutular genellikle kağıt ve karton gibi atıklar için kullanılır. Eski defterler, dergiler, gazeteler ve karton kutular bu kutuya atılır.
Sarı Kutu: Sarı kutular, plastik atıklar için kullanılır. Pet şişeler, plastik kaplar ve diğer plastik ürünler bu kutuya atılır.
Yeşil Kutu: Yeşil kutular, cam atıklar için kullanılır. Cam şişeler, kavanozlar ve diğer cam ürünler bu kutuya atılır.
Kırmızı Kutu: Kırmızı kutular, tehlikeli atıklar için kullanılır. Pil, bitkisel yağ gibi maddeler bu kutuya atılır.

Böylece, çeşitli atık türlerinin doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi sağlanır.

Bitkisel Atık Yağlar: Bitkisel atık yağlar çevre ve insan sağlığına zararlıdır. Lavabolara dökülen yağlar, su kaynaklarımıza zarar verir. Bu durum, su canlılarının doğal yaşamını olumsuz etkiler. Bu nedenle atık yağları bir kavanozda biriktirerek bitkisel atık yağ toplama variline atmalıyız. Bu yağlar, geri dönüştürülüp yakıt olarak kullanılabilir.

Çevre Kirliliği ve Geri Dönüşüm: Çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüm son derece önemlidir. Geri dönüştürülmesi gereken atıkların doğaya bırakılması, su, hava ve toprak kirliliğine neden olabilir. Bu da bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Örnekler:
 Eski defterlerin kağıtları, geri dönüştürme sürecinden geçerek yeni kâğıt ürünler haline getirilebilir. Bu şekilde, ağaçların kesilmesi önlenmiş olur, çünkü yeni kağıt üretmek için daha az ağaca ihtiyaç duyulur.
 Kullanılmış pet şişeler, geri dönüştürülerek yeni plastik ürünlerin yapımında kullanılabilir. Bu şekilde, petrol tüketimi azaltılır ve çevre kirliliği önlenmiş olur.
 Atık piller, geri dönüştürülerek çeşitli metallerin yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Bu, madencilik faaliyetlerinin ve dolayısıyla çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur.
 Kullanılmış bitkisel yağlar, düzgün bir şekilde toplanıp işlendiğinde biyodizel üretiminde kullanılabilir. Bu, fosil yakıtların kullanımını azaltmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu örnekler, geri dönüşümün doğada ve gündelik hayatta oluşabilecek zararları önleme konusundaki önemini göstermektedir. Her birimiz, geri dönüşüm yaparak çevremizi koruma ve sürdürülebilir bir dünya için adımlar atma konusunda bir rol oynayabiliriz.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular