4. Sınıf Türkçe - Soru Ekinin Yazılışı - Konu Özeti pdf

Önizleme

4. Sınıf Türkçe - Soru Ekinin Yazılışı - Konu Özeti pdf

Açıklama

Konu : Soru Eki ‘mı, mi, mu, mü’ nün Yazılışı


Soru eki, bir cümleyi soru haline getirmek için kullanılır. Türkçede bu ek, ‘mı, mi, mu, mü’ şeklinde yazılır. Hangi şeklinin kullanılacağı, eklenen kelimenin son ünlüsüne bağlıdır. Bu, Türkçedeki ünlü uyumu kurallarına dayanır.

Ünlü Uyumu Kuralları
1. Kalın ünlüler: a, ı, o, u
2. İnce ünlüler: e, i, ö, ü

Bir kelimenin son ünlüsü kalınsa, soru eki ‘mı’ veya ‘mu’ olur. Eğer son ünlü inceyse, soru eki ‘mi’ veya ‘mü’ olur.

Kullanım Kuralları
1. Soru ekleri, sözcüklerden ayrı yazılır: Okula gidiyor mu?
2. Soru eklerinden sonra gelen ekler, soru ekine bitişik yazılır: Okula gidiyor muydu? Okula gidiyor muyum?

Örnekler
1. Okula gidiyor mu? (gidiyor - son ünlü ‘o’, kalın bir ünlü olduğu için ‘mu’ kullanılır.)
2. Kitap okuyor mu? (okuyor - son ünlü ‘o’, kalın bir ünlü olduğu için ‘mu’ kullanılır.)
3. Kalem düştü mü? (düştü - son ünlü ‘ü’, ince bir ünlü olduğu için ‘mü’ kullanılır.)
4. Bu masa büyük mü? (büyük - son ünlü ‘ü’, ince bir ünlü olduğu için ‘mü’ kullanılır.)
5. Öğle yemeği hazır mı? (hazır - son ünlü ‘ı’, kalın bir ünlü olduğu için ‘mı’ kullanılır.)
6. Kedi dışarıda mı? (dışarıda - son ünlü ‘a’, kalın bir ünlü olduğu için ‘mı’ kullanılır.)
7. Maçı kazanabilecek misiniz? (kazanabilecek - son ünlü ‘e’, ince bir ünlü olduğu için ‘mi’ kullanılır.)
8. Benimle markete gelir misin? (gelir - son ünlü ‘i’, ince bir ünlü olduğu için ‘mi’ kullanılır.)

Bu kurallar ve örnekler, ‘mı, mi, mu, mü’ soru eklerinin nasıl kullanılacağını gösterir. Bu ekler, bir cümleyi soru haline getirmek için kullanılır ve hangi ek şeklinin kullanılacağı, eklenen kelimenin son ünlüsüne bağlıdır. Ayrıca, soru ekleri sözcüklerden ayrı yazılır ve soru eklerinden sonra gelen ekler, soru ekine bitişik yazılır. Bu kurallar, Türkçe dil bilgisi kurallarına dayanır.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular