2. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 2. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

2. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 2. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatın Konuları
Kazanım : G.2.3.1. Sanat eserinin konusunu söyler.
Açıklama : Konusu figüratif, portre, natürmort ve peyzaj olan sanat eseri örnekleri gösterilerek aralarındaki farklar üzerinde durulur.

Araç-Gereçler
 Figüratif, portre, natürmort ve peyzaj sanat eserlerinin görselleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eseri Türlerini Tanıtma ve Konularını Açıklama:
 Figüratif Sanat: İnsanlar, hayvanlar veya doğal nesneler gibi gerçekçi figürleri temsil eden sanat eserlerini tanıtın. Figüratif sanatın, günlük yaşamdan sahneleri veya hikayeleri anlatmak için kullanıldığını belirtin.
 Portre: Bireylerin yüzlerini ve ifadelerini detaylı bir şekilde betimleyen sanat eserlerini tanıtın. Portrelerin, kişinin kişiliğini ve duygularını yansıtmak için kullanıldığını açıklayın.
 Natürmort: Masa üzerindeki yiyecekler, çiçekler veya diğer cansız nesneleri temsil eden sanat eserlerini tanıtın. Natürmort sanatın, nesnelerin güzellik ve doku detaylarını vurgulamak için kullanıldığını belirtin.
 Peyzaj: Doğal ya da kentsel manzaraları konu alan sanat eserlerini tanıtın. Peyzaj sanatının, mekanın atmosferini ve ruhunu yakalamak için kullanıldığını vurgulayın.

2. Görseller Üzerinden İnceleme ve Karşılaştırma:
 Her bir sanat eseri türünün görsellerini öğrencilere gösterin ve bu eserlerin temel özelliklerini, konularını ve kullanılan teknikleri tartışın.

3. Sanat Eseri Konularını Çizimle Uygulama:
 Öğrencilere, seçtikleri bir sanat eseri türünden esinlenerek kendi sanat çalışmalarını yapmalarını isteyin.

4. Çalışmaların Paylaşılması ve Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden kendi çalışmasını ve seçtiği sanat eseri türünü açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin farklı sanat eseri türlerinin konularını ne kadar iyi anladıklarını ve bu türler arasındaki farkları nasıl ifade edebildiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular