2. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 2. 3. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

2. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 2. 3. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanat Yoluyla İfade ve Yorum
Kazanım : G.2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.
Açıklama : Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

Araç-Gereçler
 Sanat malzemeleri (kağıt, boya, kalem vb.)
 Akranların sanat çalışmaları

Etkinlik Akışı
1. Sanat ve Duygu İlişkisi Üzerine Sohbet:
 Sanatın, duyguları ve fikirleri ifade etmenin güçlü bir yolu olduğunu tartışın. Sanat eserlerinin, sanatçının duygularını ve düşüncelerini yansıttığını anlatın.

2. Kendi Sanat Çalışmalarının Yapılması:
 Öğrencilere, belirli bir tema veya serbest konu üzerine kendi sanat çalışmalarını yapmaları için zaman verin.

3. Sanat Çalışmalarının Sergilenmesi ve Yorumlanması:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıf içinde sergileyin. Her öğrenciden, kendi çalışmasında hangi fikir veya duyguları ifade etmeye çalıştığını açıklamasını isteyin.

4. Akranların Çalışmalarının Yorumlanması:
 Öğrencilere, akranlarının sanat çalışmalarını incelemelerini ve bu çalışmalarda hangi fikir ve duyguları gördüklerini, nasıl yorumladıklarını paylaşmalarını teşvik edin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin kendi sanat çalışmalarını ve akranlarının çalışmalarını nasıl yorumladıklarını değerlendirin. Sanat aracılığıyla ifade edilen duyguların ve fikirlerin anlaşılmasında ne kadar başarılı olduklarını gözlemleyin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular