4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 1. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 1. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Kültürden İlham Alan Üç Boyutlu Dünyalar
Kazanım : G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.
Açıklama : 4.2.4. numaralı kazanımda belirtildiği gibi müzelerdeki farklı kültürlere ait eserler incelendikten sonra öğrencilerde oluşan fikirler doğrultusunda (kil vb. malzemelerle) uygulamalar yaptırılabilir. Ayrıca 4.1.7. numaralı kazanımda belirtilen renk ve doku elemanlarını çalışmasında gösterir.

Malzemeler:
 Kil veya modelleme hamuru
 Renkli kağıtlar
 Renkli boya ve fırçalar
 Doğal malzemeler (taşlar, yapraklar, dallar)
 Yapıştırıcı, makas, zımba

Etkinlik Akışı:
1. İlham Kaynağı Olarak Kültürel Eserlerin Tanıtılması:
 Öğrencilere, farklı kültürlerden alınmış eserlerin görsellerini gösterin. Her bir eserin tarihi, kültürel değeri, kullanılan malzemeler ve renkler hakkında bilgi verin. Örneğin, bir Afrika maskesinin renklerinin ve motiflerinin anlamı veya bir Japon origami eserinin detayları üzerinde durun.

2. Malzeme ve Tasarım İlkelerinin Uygulanması:
 Öğrencilere, kullanacakları malzemeleri ve bu malzemelerle nasıl üç boyutlu formlar yaratabileceklerini gösterin. Renk, doku, denge gibi tasarım ilkelerini nasıl kullanacaklarını örneklerle açıklayın. Kil kullanarak basit bir figür oluşturma veya renkli kağıtları katlayarak bir yapı inşa etme gibi teknikler üzerinde durun.
 Kil Modellenmesi: Öğrencilere, kilin nasıl yoğurulacağını, şekillendirileceğini ve üç boyutlu bir form oluşturmak için kullanılacak teknikleri gösterin. Örneğin, bir hayvan figürü yapmak için kilin temel şekillerini nasıl oluşturacaklarını anlatın.
 Renk ve Doku Uygulaması: Renklerin bir arada nasıl kullanılacağını ve esere nasıl derinlik veya doku kazandırabileceklerini öğretin. Örneğin, bir peyzaj çalışmasında farklı yeşil tonlarını nasıl kullanacaklarını veya bir figürde doku detaylarını nasıl belirginleştireceklerini anlatın.
 Denge ve Mekân Kavramları: Sanat eserinde dengeyi nasıl sağlayacaklarını, örneğin bir figürün simetrik ya da asimetrik olması gerektiğini açıklayın. Mekân kavramını, örneğin bir sahnenin ön ve arka planını nasıl ayırt edeceklerini ve derinlik hissini nasıl yaratacaklarını öğretin

3. Yaratıcı Uygulama ve Sanat Eserlerinin Oluşturulması:
 Öğrencilere, ilham aldıkları kültürel eserler temelinde kendi üç boyutlu çalışmalarını yaratmaları için gereken malzemeleri ve yeterli zamanı sağlayın. Öğrencilerin yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını teşvik edin.

4. Sanat Eserlerinin Sergilenmesi ve Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin eserlerini sınıfta sergileyin. Her öğrenciden, eserinde kullandığı malzemeleri, uyguladığı tasarım ilkelerini ve eserinin ilham kaynağını anlatmasını isteyin.

Değerlendirme:
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin üç boyutlu sanat eserlerini nasıl yarattıklarını, kullandıkları malzemeleri, uyguladıkları tasarım ilkelerini ve kültürel ögeleri nasıl entegre ettiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular