4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatta Etik Değerler
Kazanım : G.4.3.4. Görsel sanat alanındaki etik kurallara uyar.
Açıklama : Öğrenciye sanat alanındaki etik kurallara ilişkin olarak başkasına ait eserlerin kopyalanmaması, akran değerlendirmesinde nesnel davranılması, çalışmaların bir başkasına yaptırılmaması gerektiği vurgulanmalıdır.

Malzemeler:
 Etik kuralları tanıtan görseller veya slaytlar
 Örnek olay incelemeleri için kağıt ve kalem
 Akran değerlendirme formu

Etkinlik Akışı:
1. Etik Kuralların Tanıtılması:
 Sanat alanındaki etik kurallar, örneğin eserlerin özgün olması, başkasının eserini kopyalamama, akran değerlendirmelerinde adil ve nesnel olma, ve çalışmaları başkasına yaptırmama gibi konular hakkında bilgi verilir.
 Sanat alanındaki etik kurallar, yaratıcılığın ve özgünlüğün korunmasını amaçlar. Eserlerin özgün olması, başkasının eserini kopyalamamanın önemi, akran değerlendirmelerinde adil ve nesnel olmanın gerekliliği ve çalışmaların bizzat sanatçı tarafından yapılmasının vurgulanması bu kuralların temelini oluşturur. Bu ilkeler, sanatın bireysel ifade ve yaratıcılık değerlerinin korunmasına yardımcı olur.

2. Örnek Olay Çalışması:
 Öğrencilere, etik kuralların ihlal edildiği ve uyulduğu durumları içeren örnek olaylar sunulur.
 Her öğrenci, bu örnekleri değerlendirir ve etik kurallara uygun hareket etmenin önemini tartışır.
 Etik kuralların ihlal edildiği bir durum örneği olarak, bir öğrencinin başka bir sanatçının eserini izinsiz olarak kopyalaması ve bu durumun fark edilmesi ele alınabilir. Uyulduğu durum örneği olarak ise, bir öğrencinin ilham aldığı sanatçıyı ve eserini açıkça belirterek kendi özgün çalışmasını yaratması ve bu sayede yaratıcılık ve saygı değerlerinin nasıl bir arada bulunabileceği gösterilebilir.

3. Akran Değerlendirmesi:
 Öğrencilere, akranlarının çalışmalarını değerlendirirken kullanacakları nesnel kriterler içeren bir form verilir.
 Akran değerlendirmesi sırasında, her öğrenci bu kriterlere uygun olarak yapıcı geri bildirimde bulunur.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin görsel sanat alanındaki etik kuralları anlama ve bu kurallara uygun davranma becerileri değerlendirilir.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular