4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatın Dili ve Biçimleri
Kazanım : G.4.3.1. Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkları açıklar.
Açıklama :

Malzemeler:
 Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserlerinin örneklerini içeren görseller
 Kağıt ve kalem
 Çeşitli resim malzemeleri (boya, fırça, tuval)

Etkinlik Akışı:
1. Sanat Eserlerinin Tanıtımı:
 Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri ve bu eserlerin özellikleri hakkında bilgi verilir.
 Öğrencilere bu üç sanat biçiminin temsilcileri ve örnek eserleri gösterilir.
 Soyut Sanat: Nesnelerin somut formunu tasvir etmek yerine, renkler, şekiller ve çizgiler kullanarak duygu ve düşünceleri ifade eder. Temsilcileri arasında Wassily Kandinsky ve Piet Mondrian bulunur.
 Gerçekçi Sanat: Gerçeğe sadık kalınarak yapılan, nesneleri ve sahneleri olduğu gibi betimleyen sanat türüdür. Temsilcileri arasında Gustave Courbet ve Jean-François Millet yer alır.
 Figüratif Sanat: Gerçek nesneleri stilize edilmiş veya abartılmış bir şekilde betimler, ancak bu nesneler hala tanınabilir. Pablo Picasso ve Henri Matisse bu türün önemli temsilcilerindendir.

2. Karşılaştırmalı Gözlem:
 Öğrenciler, farklı sanat biçimlerindeki eserleri inceleyerek bu eserler arasındaki farkları ve benzerlikleri tartışır.
 Sanatın ifade biçimleri ve sanatçıların duygularını nasıl yansıttıkları üzerine gözlemler yapılır.

3. Yaratıcı Uygulama:
 Öğrenciler, soyut, gerçekçi veya figüratif bir eser yaratmak üzere bir sanat biçimi seçerler.
 Kendi sanat eserlerini oluştururken, seçtikleri biçimin özelliklerini göz önünde bulundururlar.

4. Sunum ve Değerlendirme:
 Öğrenciler, yaptıkları eserleri sınıfta sergiler.
 Eserlerinde hangi sanat biçimini tercih ettiklerini ve nedenini açıklarlar.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkları anlama ve bu farkları kendi sanatlarında uygulama becerileri değerlendirilir.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular