4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 3. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Estetik ve Kişisel Tercihler
Kazanım : G.4.3.3. Estetik tercihlerin kişilere göre nasıl değiştiğini ifade eder.
Açıklama : Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

Malzemeler:
 Farklı sanat eserleri ve sanat akımlarını tanıtan görseller
 Anket veya tartışma soruları içeren kağıtlar
 Kağıt ve kalem

Etkinlik Akışı:
1. Estetik Kavramının Tanıtılması:
 Estetik değerlerin ve tercihlerin kişisel ve kültürel faktörlerle nasıl şekillendiği hakkında bilgi verilir.
 Farklı sanat akımları ve eserler üzerinden örneklerle bu konu desteklenir.
 Estetik değerler ve tercihler, bireyin kültürel geçmişi, yaşam deneyimleri, eğitim ve kişisel zevkler gibi bir dizi faktörden etkilenir. Örneğin, Rönesans döneminde insan merkezli bir yaklaşım ve doğanın idealize edilmesi estetik anlayışı şekillendirirken, Modern sanatta bireysel ifade ve soyutlama ön plana çıkar. Bu çeşitlilik, sanatın nasıl kişisel ve kültürel bağlamlarda farklı anlamlar kazanabileceğini gösterir.

2. Gözlem ve Değerlendirme:
 Öğrencilere, çeşitli sanat eserleri ve akımları tanıtan görseller sunulur.
 Her öğrenciden, bu eserler ve akımlar hakkında kişisel tercihlerini ve bu tercihlerin nedenlerini ifade etmeleri istenir.

3. Tartışma ve Yansıma:
 Öğrenciler, kendi estetik tercihlerini ve arkadaşlarının tercihlerini karşılaştırır.
 Estetik tercihlerin kişisel deneyimler, kültürel arka plan ve kişisel zevk gibi faktörlerle nasıl şekillendiği tartışılır.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin estetik tercihlerini ifade etme ve bu tercihlerin kişiye özgü olabileceğini anlama becerileri değerlendirilir.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular