4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Adı : Sanat ve Zanaatın izinde
Kazanım : G.4.2.1. Sanatçı ve zanaatkârın rollerini söyler .karşılaştırır.
Açıklama :

Malzemeler:
 Sanatçı ve zanaatkârlar hakkında bilgi veren videolar veya yazılı materyaller
 Kağıt ve kalem
 Çeşitli sanat malzemeleri (boya, fırça, kil, kumaş parçaları, ahşap malzemeler)

Etkinlik Akışı:
1. Tanıtım ve Bilgilendirme:
 Sanatçı ve zanaatkârın rolleri, özellikleri ve toplumdaki yerleri hakkında bilgi verilir.
 Sanatçıların yaratıcılık ve özgün ifade, zanaatkârların ise beceri ve geleneksel teknikler üzerine odaklandıkları anlatılır.
 Sanatçılar, özgün eserler yaratırken kişisel ifade ve duygularını ön plana çıkarır; toplumda yenilikçi ve yaratıcı düşüncenin öncüleri olarak görülürler. Zanaatkârlar ise geleneksel teknikler ve malzemeler kullanarak kaliteli, işlevsel ürünler üretir; toplumun kültürel mirasını ve el işçiliğini sürdürürler. Her iki rol de sanatsal değerler ve toplumsal ihtiyaçlar arasında köprü kurarak kültürel zenginliğin korunmasına katkıda bulunur.

2. Örneklerle Gözlem:
 Öğrencilere, sanatçı ve zanaatkârların yaptığı işlerden örnekler gösterilir.
 Öğrenciler, bu örnekleri inceleyerek, sanatçı ve zanaatkâr işleri arasındaki farkları ve benzerlikleri tartışır.
 Sanatçı örnekleri olarak, Pablo Picasso'nun soyut resimlerini veya Salvador Dalí'nin sürrealist eserlerini ele alabiliriz; bu eserler özgün düşünce ve derin kişisel ifadenin ürünleridir. Zanaatkâr örnekleri olarak, İznik çinilerini veya Hereke halılarını inceleyebiliriz; bu eserler, ustalıkla işlenmiş detayları ve yüzyıllardır süregelen geleneksel teknikleri yansıtır.

3. Uygulama:
 Öğrenciler, sanatçı gibi özgün bir eser yaratmayı ve/veya zanaatkâr gibi geleneksel bir teknikle bir ürün oluşturmayı denerler.
 Her öğrenci, hangi rolü üstlendiğini ve bu rolde neler yaptığını açıklar.

4. Sunum ve Değerlendirme:
 Öğrenciler, yaptıkları çalışmaları sınıfta sergiler.
 Hangi öğrencinin sanatçı veya zanaatkâr rolünü daha iyi yansıttığı tartışılır ve değerlendirilir.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin sanatçı ve zanaatkâr rollerini anlama ve uygulama dereceleri değerlendirilir.
 Yaratıcılık, beceri kullanımı ve geleneksel tekniklere hakimiyet gibi kriterlerle öğrenci çalışmaları değerlendirilir.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular