4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Kültürlerarası Mimari Keşif
Kazanım : G.4.2.2. Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
Açıklama : Özellikle bu kazanımda tarihî yapılar tercih edilir. En az iki kültüre ait tarihî yapılardaki kubbe, kemer, pencere, kapı, mekân içi süsleme vb. yapı unsurları arasındaki farklılıklara dikkat çekilir.

Malzemeler:
 Görsel sunumlar (fotoğraflar, slaytlar) farklı kültürlere ait mimari yapıların
 Kağıt ve kalem
 Renkli boya, fırçalar
 Modelleme malzemeleri (kil, modelleme hamuru)

Etkinlik Akışı:
1. Mimari Yapıların Tanıtılması:
 Öğrencilere, Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait tarihi yapıların görsellerini sunun.
 Her bir yapının kubbe, kemer, pencere, kapı, iç süslemeler gibi mimari özelliklerini ve kültürel önemini anlatın.
 Mimari yapıların kubbe, kemer, pencere, kapı, iç süslemeler gibi özellikleri, o toplumun mühendislik becerilerini, estetik anlayışlarını ve sosyal veya dini inançlarını yansıtır. Örneğin, kubbeler dini yapılarında gökyüzünü simgeleyebilirken, detaylı oymalar tarihi olayları veya halk hikayelerini anlatabilir. Her bir mimari öge, yapısal bir işlevin ötesinde, o halkın geleneklerini, çevreleriyle ve diğer kültürlerle etkileşimlerini anlatan bir hikaye taşır.

2. Karşılaştırmalı Gözlem:
 Öğrencilere, farklı kültürlere ait yapıların mimari özelliklerini karşılaştırmaları için gözlem yapma zamanı verin.
 Öğrenciler, gözlemlerini kağıda çizer ve bu yapıların benzerlikleri ve farklılıklarını yazılı olarak ifade ederler.

3. Yaratıcı Modelleme:
 Öğrenciler, seçtikleri iki farklı kültüre ait mimari yapıların özelliklerini kullanarak kendi üç boyutlu modellerini oluşturur.
 Modelleme sırasında, öğrenciler mimari unsurları (kubbe, kemer, pencere, vb.) nasıl kullanacaklarını düşünür ve uygularlar.

4. Sunum ve Değerlendirme:
 Öğrenciler, yaptıkları modelleri sınıfta sergiler.
 Her öğrenci, modelinde kullandığı mimari özellikleri ve bu özelliklerin hangi kültüre ait olduğunu anlatır.
 Öğrenciler, diğer grupların modellerini inceleyerek, farklı kültürlere ait mimari özellikler hakkında yorum yaparlar.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin çalışmaları, mimari özelliklerin doğru kullanımı, yaratıcılık, ve kültürel anlayış açısından değerlendirilir.
 Öğrencilerin mimari yapılar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ne kadar iyi anladıkları ve ifade ettikleri gözlemlenir.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular