4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

4. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 4. 2. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Müzede Kültürel Keşifler
Kazanım : G.4.2.4. Müzedeki farklı kültürlere ait sanat eserlerindeki ortak özellikleri söyler.
Açıklama : Türk kültürü başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika vb. gibi en az iki kültüre ait sanat eserlerinin form, konu, malzeme, teknik özellikleri vb. bakımından karşılaştırılması sağlanır.

Malzemeler:
 Müze veya sanat galerisi ziyareti (veya tıpkıbasım, belgesel gibi materyaller)
 Kağıt ve kalem
 Müze katalogları veya sanat kitapları

Etkinlik Akışı:
1. Müze Ziyareti veya Materyal İncelemesi:
 Öğrenciler müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi veya ören yeri ziyaret ederler veya bu yerlerin tıpkıbasımlarını, belgesellerini inceleyebilirler.
 Arslan, boğa, kartal, hayat ağacı gibi ortak kültürel motiflerin bulunduğu eserler önceden belirlenir.

2. Ortak Motiflerin Gözlemi:
 Öğrenciler, farklı kültürel eserlerdeki ortak motif ve özellikleri tespit eder ve bunları kağıda not alırlar.
 Bu eserlerin hangi kültürleri temsil ettiği ve ortak motiflerin anlamları tartışılır.

3. Yaratıcı Etkinlik:
 Öğrenciler, öğrendikleri motifleri kullanarak kendi sanat eserlerini oluştururlar.
 Eserlerinde, farklı kültürlerden alınan ortak motifleri bir araya getirerek yeni bir kompozisyon yaratmaya teşvik edilirler.

4. Sunum ve Değerlendirme:
 Öğrenciler, yaptıkları eserleri sınıfta sergiler.
 Eserlerinde kullandıkları motiflerin hangi kültürlere ait olduğunu ve bu motifleri neden seçtiklerini açıklarlar.

Değerlendirme:
 Öğrencilerin farklı kültürel eserlerdeki ortak motifleri tespit etme ve bunları kendi eserlerinde kullanma becerisi değerlendirilir.
 Kültürel farkındalık ve motiflerin anlamını kavrama düzeyleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular