PowerPoint 2016 için Klavye Kısayolları


Powerpointte kısa yollar iş yükümüzü hafifleterek daha kısa sürede görevleri tamamlamamıza yardımcı olur. Bu sayfada powerpoint için kullanacağımız klavye kısa yollarını detaylıca inceleyeceğiz. Ancak açıklamalar powerpoint 2016 sürümü ve 'Q' klavye üzerinden yapılacaktır. Ayrıca office yazılımınız güncel olmalıdır. Bazı kısa yollar güncellemeler ile aktif olabilmektedir. Bunu dikkate alınız. Powerpointin diğer sürümleri için talep olursa konuya onları da ekleyebiliriz.

Ctrl Kısayolları


Ctrl

Farenizdeki dönen tekerleği Ctrl ile ileri geri döndürdüğünüzde, %400'den %10'a powerpoint ekranını yakınlaştırma ve uzaklaştırma görevini gerçekleştirir.

Ctrl
+
A

Tüm slayt nesnelerini seçer (Normal görünümde)
Tüm slaytları seçer (Slaytlar sekmesinde ve Slayt Sıralayıcı görünümünde) Tüm metni seçer (Anahat görünümünde)
İşaretçiyi bir ok olarak değiştirir (Slayt Gösterisi görünümünde)

Ctrl
+
K

Seçili metni kalın yapar.

Ctrl
+
C

Seçili öğeyi kopyalama işlevini görür. Bu, metin, resimler, şekiller, slaytlar ve diğer her türlü öğe için geçerlidir.

Ctrl
+
Shift
+
C

Bir öğenin (metin kutusu, resim, şekil vb.) biçimlendirme özelliklerini kopyalama işlevini görür. Bu özellikler, öğenin boyutu, renkleri, yazı tipi, hizalama ve daha fazlasını içerir.

Ctrl
+
V

Kopyalanan öğeyi yapıştırma işlevini görür. Bu, metin, resimler, şekiller, slaytlar ve diğer her türlü öğe için geçerlidir.

Ctrl
+
Shift
+
V

Kopyalanan öğenin (metin kutusu, resim, şekil vb.) biçimlendirme özelliklerini diğer ögelere yapıştırma işlevini görür. Bu özellikler, öğenin boyutu, renkleri, yazı tipi, hizalama ve daha fazlasını içerir.

Ctrl
+
Alt
+
V

Özel yapıştırma diyalog penceresini açar.

Ctrl
+
D

seçili öğeyi (metin kutusu, resim, şekil vb.) çoğaltma (duplicate) işlevini görür. Bu kısayolu, seçili öğenin tam bir kopyasını oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Ctrl
+
Shift
+
D

Seçili slaytın bir kopyasını oluşturur.

Ctrl
+
D

Seçili metni ortalar. (Normal görünümde)
Ekranda görünen fare işaretçisini kaldırır. (Slayt Gösterisi görünümünde)

Ctrl
+
F

Arama diyalog penceresini açar (Hem normal görünümde, hem de slayt sıralayıcısı görünümünde).

Ctrl
+
I

Ctrl
+
Shift
+
F

Ctrl
+
Shift
+
P

Metin seçildikten sonra bu kısayollara basılırsa yazı tipi diyalog penceresini açar..

Ctrl
+
G

seçili öğeleri bir grup olarak birleştirme işlevini görür. Birden çok öğeyi (metin kutuları, resimler, şekiller vb.) seçip 'Ctrl + G' tuşlarına bastığınızda, bu öğeler bir grup haline gelir ve birlikte hareket ederler.

Ctrl
+
Shift
+
G

Bir önceki görevin ters durumudur. Yani gruptaki elemanları ayırıp eski konumuna alır.

Ctrl
+
H

Değiştirme diyalog penceresini açar. Bu pencereden slaytta değiştirmek istediğiniz bir sözcüğü istediğiniz başka bir sözcükle otomatik değiştirebilirsiniz.

Ctrl
+
Shift
+
H

Notlar panelini açıp kapatır.

Ctrl
+
Shift
+
I

Ctrl
+
T

Seçili metni italik yapar.
Ctrl + T yi slayt gösterisi görünümünde tıklarsanız bilgisayarınızın görev çubuuğunu görünür hale getirir.

Ctrl
+
I

Metin vurgulayıcısını aktifleştirir. Fare ile yazıyı vurgulayarak dikkat çekici sunumlar yapabilirsiniz. (Slayt gösterisi görünümünde) (

Ctrl
+
J

Seçili metni yana yaslar.

Ctrl
+
L

Seçili metni sola yaslar. (Normal görünümde)
Lazer işaretçiyi aktifleştirir. (Slayt gösterisi görünümde)

Ctrl
+
M

Slayt paneline yeni slayt ekler.

Ctrl
+
N

Yeni bir sunu açar.

Ctrl
+
Shift
+
N

Aktif sunuyu kopyalarak yeni bir sunu açar.

Ctrl
+
O

Arka plan görünümünü açar.

Ctrl
+
P

Ctrl
+
F2

Ctrl
+
Shift
+
F12

Yazdırma panelini açar.
Ctrl + p ayrıca slayt gösterisi görünümünde işaretçinin görünümün değiştirir.

Ctrl
+
Q

Powerpointten çıkar.

Ctrl
+
R

Seçili metni sağa yaslar.

Ctrl
+
S

Daha önce hiç kayıt yapılmamışsa 'Farklı kaydetme' penceresini açar. Daha önce kayıt yapılmışsa hiçbir pencere açmadan eskinin üzerine kayıt yapar.
Slayt gösterisi görünümünde tıklarsanız tüm slayt diyalog penceresini açarsınız.

Ctrl
+
Shift
+
U

Seçili metnin altını çizer.

Ctrl
+
W

Aktif sunuyu kapatır.

Ctrl
+
X

Seçili metni, nesneyi, resmi vb keser.

Ctrl
+
Z

Son yaptığın işlemi geri alır.

Ctrl
+
1

Seçili grafiğin özelliklerini düzenlemek yan tarafta bir görev paneli açar.

Ctrl
+
F1

Şerit sekmesini gizler, tekrar basılırsa şerit sekmesini görünür hale getirir.

Ctrl
+
Shift
+
F1

Seridi, sekmeleri, hızlı erişim araç çubuğunu, durum çubuğunu gizler. Tekrar basılırsa geri getirir.

Ctrl
+
F4

Aktif sunuyu kapatır.

Ctrl
+
F5

Ofis online sunu hizmeti diyalog penceresini açar.

Ctrl
+
F6

Açık sunular arasında geçiş yapar.

Ctrl
+
Shift
+
F10

Tüm açık sunuları küçülterek ekrana sığdırır. Aynı anda tüm sunularda düzenlemeler yapabilirsiniz.

Ctrl
+
F12

Farklı bir sunu açmak üzere diyalog penceresini açar.

Ctrl
+
Tab

Açık sunular arasında geçiş yapar. Geçiş yaptığı sunuda imleç bir metin içerisindeyse, metin durağı olarak kullanılır.

Ctrl
+
Shift
+
Tab

Normal ve anahat görünümleri arasında geçiş yapar.

Ctrl
+
Space

Seçili metnin biçimlendirmesini varsayılana alır.

Ctrl
+
Backspace

İmlecin öncesindeki son yazılmış sözcüğü siler. İmleç sözcüğün ortasındaysa imleç öncesi karakterleri siler.

Ctrl
+
Delete

İmlecin Sonrasındaki son yazılmış sözcüğü siler. İmleç sözcüğün ortasındaysa imleç sonrası karakterleri siler.

Ctrl
+
Enter

Sunudaki bir sonraki metin yer tutucusuna geçer. Başka metin yoksa sunuya yeni slayt ekler.

Ctrl
+
Sol Ok

Metin içerisinde imleci bir önceki sözcüğün başına taşır.

Ctrl
+
Shift
+
Sol Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden bir önceki sözcüğün seçimini yapar. Tekrar basılırsa önceki sözcüğe doğru seçimi genişletir.

Ctrl
+
Sağ Ok

Metin içerisinde imleci bir sonraki sözcüğün başına taşır.

Ctrl
+
Shift
+
Sağ Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden bir sonraki sözcüğün seçimini yapar. Tekrar basılırsa sonraki sözcüğe doğru seçimi genişletir.

Ctrl
+
Yukarı Ok

Metin içerisinde imleci satır başına taşır.

Ctrl
+
Shift
+
Yukarıl Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden satır başına kadar tüm sözcüklerin seçimini yapar. Tekrar basılırsa üst satırın komple seçimini alarak seçimi genişletir.

Ctrl
+
Aşağı Ok

Metin içerisinde imleci satır sonuna taşır.

Ctrl
+
Shift
+
Yukarıl Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden satır sonuna kadar tüm sözcüklerin seçimini yapar. Tekrar basılırsa alt satırın komple seçimini alarak seçimi genişletir.

Ctrl
+
-
+
G

Tüm slaytları küçük resimlerle ekrana getirir, sonrasında zoom yaparak uzaklaştırır. (Slayt gösterisi görünümünde)

Ctrl
+
-

Slaytı zoom yaparak yakınlaştırır. (Slayt gösterisi görünümünde).

İşlev Tuşu Kısayolları


F1

Slayt gösterisi görünümü hariç tüm görünümlerde powerpoint yardım penceresini açar.
Slayt gösterisi görünümünde kullanılan klavye kısayolları yardım peceresini açar.

F2

Metin tutucu seçiliyken basılırsa metin tutucunun içindeki tüm metnin seçimini yapar. Metin tutucunun içindeyse çift tıklamayla tüm metni seçer.

F5

Sunuyu ilk slayttan başlamak üzere slayt gösterisi konumuna alır.

Shift
+
F5

Sunuyu aktif slayttan başlamak üzere slayt gösterisi konumuna alır.

F6

PowerPoint penceresinin farklı bölümleri arasında (şerit, slayt paneli, notlar paneli, hızlı erişim araç çubuğu) dolaşmayı sağlar.

F7

Yazım denetimi yapar.

Shift
+
F7

Sözcük seçimi yapılıp basıldığında ilgili sözcüğün eş anlamlısını arayan ysözlük penceresi açılır.

F12

Farklı kaydet iletişim kutusunu açar.

Shift
+
F12

Daha önce sunuda kayıt yapılmışsa sunuyu kaydeder. Daha önce kayıt yapılmamışsa farklı kaydet iletişim penceresini açar.

Alt Kısayolları


Alt

Şeritteki bölümler için anahtar kısayolların görünümü aktif olur.

Alt
+
Esc

Açık diğer sunuya geçiş yapar. Açık başka sunu yoksa aktif sunuyu görev çubuğuna küçültür.

Alt
+
F2

Farklı kaydet diyalog penceresini açar.

Alt
+
F4

Sunuyu kapatır.

Alt
+
F5

Sunucu görünümünü açar.

Alt
+
F8

Makro diyalog penceresini açar.

Alt
+
F9

Kılavuz çizgisini açıp, kapatır.

Alt
+
Shift
+
F9

Cetvel çizgisini açıp, kapatır.

Alt
+
F10

Seçim panelini açıp, kapatır.

Alt
+
F11

Microsoft Visual Basic Uygulama penceresini açar.

Alt
+
Shift
+
D

Üst ve alt bilgi düzenleme penceresini açar.

Alt
+
Tab

Bu bir windows kısayoludur. Powerpoint açıkken dahi bassanız görev çubuğundaki açık uygulamaları önizleme halinde ekrana taşır ve diğer uygulamaya geçiş yapmanızı sağlar.

Alt
+
Shift
+
Tab

Bu da bir windows kısayoludur. Powerpoint açıkken dahi bassanız görev çubuğundaki açık uygulamaları önizleme halinde ekrana taşır ve önceki uygulamaya geçiş yapmanızı sağlar.

Alt
+
-

Bu bir windows kısayoludur. Taşıma, kapatma, simge durumuna küçültme vb. seçenek penceresini ekrana getirir.

Alt
+
P

Medya, yürütür, duraklatır.

Alt
+
Q

Medya, kayıttan yürütmeyi durdurur.

Alt
+
Home/End

Medya, önceki/sonraki yer işaretine gider.

Alt
+
Aşağı Ok/Yukarı Ok

Medya, sesi kısar, yükseltir.

Alt
+
Shift
+
Sol Ok/Sağ Ok

Medya, geri, ileri atlar.

Alt
+
Aşağı Ok/Yukarı Ok

Medya, sesi kapatır, açar.

Shift Kısayolları


Shift

Shifte basılı iken dörtgen eklerseniz kenarları eşit kare, üçgen eklerseniz eş kenar üçgen, oval eklerken düzgün bir çember eklemiş olursunuz.

Tab

Slaytta bir nesne seçilmişken basılırsa sonraki nesneye geçiş yapar.

Shift
+
Tab

Slaytta bir nesne seçilmişken basılırsa önceki çalışılan nesneye geçiş yapar.

Shift
+
Space

Bir metin kutusu seçiliyken metnin sonuna bir boşluk atarak imleci sona götürür.

Shift
+
F3

Bir metin kutusu seçiliyken basıldığında metni, büyük harfler, küçük harfler ve cümle başı büyük olacak şekilde geçişler yaptırır.

Shift
+
F4

Slaytta arama penceresiyle bir arama gerçekleştirip iletişim kutusunu kapattıktan sonra shift f4 basılırsa son aramayı tekrar yapar.

Shift
+
F6

PowerPoint penceresinin farklı bölümleri arasında (şerit, slayt paneli, notlar paneli, hızlı erişim araç çubuğu) dolaşmayı sağlar.

Shift
+
F9

Slayt ızgara çizgilerini gösterir, gizler.

Shift
+
F10

Seçilen nesne için fare ile sağ tıklama menüsünü gösterir.

Shift
+
Sol Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden sola doğru 1 karakter seçimi yapar.

Shift
+
Sağ Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden sağa doğru 1 karakter seçimi yapar.

Shift
+
Yukarı Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden sola doğru tüm satırın karakter seçimini yapar.

Shift
+
Aşağı Ok

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden sağa doğru tüm satırın karakter seçimini yapar.

Shift
+
Home

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden satırın en başına kaydırır.

Shift
+
End

Metin içerisinde imlecin bulunduğu yerden satırın en sonuna kaydırır.

Diğer Kısayollar


Home

Metin içerisinde imleci bulunduğu yerden satırın başına taşır.
İlk slaydı seçer (Slayt Sıralayıcı görünümü)
İlk slayda gider (Slayt Gösterisi görünümü)

End

Metin içerisinde imleci bulunduğu yerden satırın sonuna taşır.
Son slaydı seçer (Slayt Sıralayıcı görünümü)
Son slayda gider (Slayt Gösterisi görünümü)

Page Up

Önceki slayta geçiş yapar. (Normal ve Slayt Gösterisi görünümünde)

Page Down

Sonraki slayta geçiş yapar. (Normal ve Slayt Gösterisi görünümünde)

Backspace

İmleç bir metin içerisindeyse soldaki bir karakteri siler, metin kutusu veya bir nesne seçiliyse metin kutusunu, nesneyi siler.

Backspace
,
P
veya
Sol Ok
,
Slayt gösterisi görünümünde önceki animasyona, önceki slayta geçiş yapar..

Spacebar
,
N
veya
Sağ Ok
,
Slayt gösterisi görünümünde sonraki animasyona, sonraki slayta geçiş yapar..

Delete

İmleç bir metin içerisindeyse sağdaki bir karakteri siler, metin kutusu veya bir nesne seçiliyse metin kutusunu, nesneyi siler.

-Rakam-
+
Enter

Slayt gösterisi görünümünde rakam ve ardından entera basılırsa o numaralı slayta geçiş yapar.

E

Slayt gösterisi görünümünde slayt ekranına açıklamalar vs yazılmış ise bu tuş ile bunlar silinebilir.

H

Sunuda eğer gizli bir slayt varsa 'Slayt gösterisi görünümünde' bu tuşa basıldığında sonraki gizli slayt açılır.

M

Prova/Kayıtta fare tıklaması ile sonraki slayta geçiş yapar

O

Prova/Kayıtta özgün zamanı kullanır

R

Prova/Kayıtta slayt anlatımını ve zamanlamayı yeniden kaydeder.

T

Prova/Kayıtta yeni zamanı kullanır.

B

Slayt gösterisi görünümünde sunuyu durdurur ve ekranı karartır, tekrar basıldığında sunu devam eder.

S

Slayt gösterisi görünümünde otomatik gösteriyi durdurur, başlatır.

W

Slayt gösterisi görünümünde sunuyu durdurur, ekranı beyaz boş hale dönüştürür, tekrar basıldığında sunu kaldığı yerden devam eder..

-

Slayt gösterisi görünümünde slaytı zoom yaparak uzaklaştırır.

Esc

Slayt gösterisi görünümünde sunudan çıkar, bir diyalog penceresi açıksa onu kapatır.

Enter

Normal görünümde metin kutusu seçiliyken basılıyken kutunun içindeki metni seçer.
Normal görünümde imleç metin içerisindeyken basılırsa alt satıra geçer, imlecin bulunduğu yerden sonra sözcük varsa onları da alt satıra alır.
Normal görünümde şekil seçiliyken basılırsa şekle yazı yazmak üzere imleci aktif hale getirir.
Anahat görünümde basılırsa yeni slayt ekler.
Slayt gösterisi görünümde basılırsa sonraki slayta geçiş yapar.

Eğitimci Yazar: Muhammet BOZKURT