MB Sunu

Ders sunuları, etkinlikleri, konu özetleri, pano materyalleri...

Sosyal Medya Hesaplarımız

BLOG

Lise Ekonomi Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Lise Ekonomi Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Bu programla öğrencilerin toplumsal bir süreç olan ekonomik faaliyetlerin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Türk millî eğitim sisteminde yer alan tüm ders programları tamamen birbiriyle ilintili ve birbirini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle ekonomi dersi öğretim programı kendi özel amaçları yanında aynı zamanda Türk millî eğitiminin genel amaçlarını da gerçekleştirmeye yönelik bir programdır. Programın uygulayıcısı ekonomi dersi öğretmeninin aşağıda yer alan maddeleri göz önünde bulundurması bu programın amaçlarının gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Lise Drama Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Lise Drama Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Drama Dersi Öğretim Programı’nda, öğrencilere drama ile ilgili temel kavramlar, drama süreci, dramanın aşamaları, geçmişten günümüze dramanın gelişimi, drama ve tiyatro arasındaki benzerlik ve farklılıklar, drama ve sanat ilişkisi konuları etkinlikler içerisinde sezdirilmeye çalışılır. Etkinliklerin tamamında öğrencilerin aktif olması, merkezde olması öğretmenin ise tüm çalışmalar boyunca yönlendirici olması beklenir.