İlkokul Trafik Güvenliği Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı uygulanırken öğretmenlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1. Kazanımların öğretiminde okul içi veya okul dışı etkinliklere önem verilmelidir. Trafik ve ilk yardım uygulamaları imkân varsa çocuk trafik eğitim parkında veya okulda oluşturulacak bir trafik ortamında yapılmalıdır.

2. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirlemeye dikkat edilmeli, dersin öğretiminde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır.

3. Kazanımın içeriğine göre derse trafik polisi, sağlık personeli vb. uzman kişiler davet edilebilir.

4. Özellikle araştırma içerikli kazanımlara yönelik öğrencilere verilen görevlerde, öğrencilerin araştırma sonuçlarını afiş, poster, pano, broşür, gazete, tablo, grafik vb. materyaller ile sunu yapma gibi etkinliklerle desteklemelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca imkânlar ölçüsünde öğrencilerin sunularını bilgi ve iletişim teknolojileri destekli olarak yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

5. Belirli gün ve haftalardan Trafik Haftası’nda çeşitli yarışmalar ve eğitici etkinlikler aracılığıyla öğrencilerde trafik bilincinin gelişmesini destekleyici etkinlikler yapılmalıdır.

6. Program uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanmalı ve planlamalar yapılmalıdır.

7. Program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilmeli, tüm kazanımlar ilgili değerlerle eşleştirilmeli ve örtük program anlayışından hareketle dersler işlenmelidir.

8. Trafik Güvenliği dersinin zevkli ve eğlenceli bir şekilde işlenerek kazanımlara ulaşılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kaynak: MEB