3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 1. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 1. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Üç Boyutlu Dünya
Kazanım : G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Açıklama : Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç boyutlu çalışma yapılması sağlanır.

Araç-Gereçler
 Ahşap parçaları
 Metal objeler
 Kumaş parçaları
 Balonlar
 Atık malzemeler (plastik şişeler, karton kutular, gazeteler vb.)
 Yapıştırıcı, makas, zımba, bant gibi bağlayıcı malzemeler
 Boya ve fırçalar

Etkinlik Akışı
1. Malzemeleri ve Teknikleri Tanıtma:
 Kullanılacak malzemeleri ve her bir malzeme ile yapılabilecek üç boyutlu çalışma tekniklerini tanıtın. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yöntemlerini örneklerle açıklayın.
 Ekleme: Öğrencilere, ekleme tekniğinin, bir eseri oluşturmak için farklı malzemeleri bir araya getirmek anlamına geldiğini açıklayın. Örneğin, bir heykel yaparken ahşap parçaları veya metal objeleri birleştirebilirler.
 Çıkarma: Bu teknik, malzemeden parçaları çıkararak şekil verme işlemidir. Örneğin, bir blok ahşaptan istenmeyen kısımları oyarak bir figür oluşturabilirler.
 İçten Kuvvet Uygulama: Öğrencilere, balon veya hava ile şişirilebilen nesneler kullanarak içten kuvvet uygulamanın nasıl bir şekil değişikliğine yol açtığını gösterin. Örneğin, bir balonun içine hava doldurarak yuvarlak bir form oluşturabilirler.
 Dıştan Kuvvet Uygulama: Bu teknik, bir malzemeye dışarıdan kuvvet uygulayarak şekil vermekle ilgilidir. Kumaş veya metal gibi malzemeleri bükerek, katlayarak veya sıkıştırarak yeni formlar oluşturabilirler.
 Malzemelerin nasıl kullanılacağını ve her bir teknikle hangi tür sonuçların elde edilebileceğini görsel örneklerle açıklayın. Her tekniğin ne tür sanat eserleri oluşturmak için uygun olabileceğini vurgulayın.
 Ahşap: Ahşabın, oyulabilir, kesilebilir ve birleştirilebilir olması sebebiyle üç boyutlu çalışmalar için ideal bir malzeme olduğunu açıklayın. Ahşap blokların oyulmasıyla şekillerin oluşturulabileceğini veya küçük parçaların birleştirilerek heykellerin yapılabileceğini belirtin.
 Metal: Metalin bükülebilir ve şekillendirilebilir olmasıyla, dayanıklı yapılar oluşturulabileceğini anlatın. Metal tellerle iskeletler yapılabileceğini veya metal plakaların kesilip birleştirilerek form oluşturulabileceğini vurgulayın.
 Kumaş: Kumaşın esnek ve kolay şekillendirilebilir olması sebebiyle, doldurularak veya katlanarak üç boyutlu formlar oluşturulabileceğini açıklayın. Kumaş parçalarının dikiş, yapıştırma veya bağlama yoluyla birleştirilebileceğini belirtin.
 Balon: Balonların şişirilerek kullanılmasının, hızlı ve etkileyici üç boyutlu formlar oluşturmanın kolay bir yolu olduğunu anlatın. Balonların içine hava doldurularak ya da sıkıştırılarak farklı şekiller verilebileceğini belirtin.
 Atık Malzemeler: Plastik şişeler, karton kutular, gazeteler gibi atık malzemelerin nasıl yeniden kullanılarak yaratıcı üç boyutlu çalışmalara dönüştürülebileceğini açıklayın. Atık malzemelerin kesilip, birleştirilip veya üst üste konularak nasıl yeni formlar oluşturulabileceğini örneklerle gösterin.

2. Tasarım Fikirlerini Geliştirme:
 Öğrencilere, hangi malzemeleri kullanarak ne tür bir üç boyutlu çalışma yapabileceklerini düşünmeleri için zaman verin.

3. Üç Boyutlu Çalışmaların Oluşturulması:
 Öğrencilere, tasarladıkları üç boyutlu çalışmaları oluşturmaları için malzemeleri ve araçları sağlayın. Öğrencilerin çalışmalarını yaparken yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını teşvik edin.

4. Çalışmaların Sergilenmesi ve Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin çalışmalarını sınıfta sergileyin. Her öğrenciden, oluşturduğu çalışmayı ve hangi malzemeleri, hangi teknikleri kullandığını anlatmasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin üç boyutlu çalışmalarını oluştururken hangi malzemeleri ve teknikleri kullandıklarını, çalışmalarının yaratıcılık ve orijinalliğini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular