3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 6. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanat Eserlerinin Değeri
Kazanım : G.3.3.6. Sanat eserinin bir değere sahip olduğunu farkeder/kavrar.
Açıklama : Bir sanat eserinin duyuşsal, ekonomik, politik, tarihî ve bunun gibi unsurlar açısından değerlendirilmesinin gerekçeleri üzerinde öğrenci seviyesi dikkate alınarak durulur.

Araç-Gereçler
 Çeşitli sanat eserlerinin görselleri veya gerçek örnekleri
 Kağıt ve kalemler

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eserlerinin Değerinin Tanıtılması:
 Sanat eserlerinin duygusal, ekonomik, politik ve tarihi açılardan değerlerini öğrencilere açıklayın. Eserlerin nasıl farklı anlamlar taşıyabileceğini ve toplum üzerindeki etkilerini tartışın.
 Sanat eserlerinin değeri, onların toplumdaki etkisine, yaratıldıkları dönemin kültürel ve tarihi bağlamına ve izleyici üzerindeki duygusal etkisine bağlıdır. Duygusal değer, eserin izleyicide uyandırdığı hisler ve düşüncelerle ölçülür. Ekonomik değer, sanat eserinin pazardaki nadirliği, talebi ve sanatçının ününe dayanır. Politik ve tarihi değer, eserin bir dönemi, olayı veya önemli bir politik figürü temsil etme kapasitesiyle ilişkilidir. Öğrencilere, bu değerlerin sanat eserinin anlamını ve önemini nasıl derinleştirebileceğini açıklayın.

2. Değerlendirme Ölçütlerinin Gözden Geçirilmesi:
 Sanat eserlerinin değerini belirleyen unsurları öğrencilere tanıtın. Duyuşsal etki, nadirlik, sanatçının ünü, eserin tarihi ve kültürel önemi gibi faktörleri ele alın.
 Sanat eserlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri detaylıca inceleyin. Duyuşsal etkiyi, eserin izleyicide uyandırdığı duygular ve düşünceler üzerinden tartışın. Ekonomik değerin, eserin nadirliğine, sanatçının itibarına ve eserin tarihi geçmişine nasıl bağlı olduğunu anlatın. Politik ve tarihi değerleri, eserin belirli bir dönemi veya olayı nasıl yansıttığı veya nasıl bir tarihi anın sembolü haline geldiği üzerinden açıklayın.

3. Yaratıcı Yansıtma ve Değerlendirme:
 Öğrencilere, kendilerine sunulan eserlerden birini seçerek, bu eserin neden değerli olduğunu düşündüklerini açıklamalarını isteyin.

4. Sunum ve Tartışma:
 Öğrencilerin düşüncelerini sınıfta paylaşmalarını sağlayın ve her eserin değerini farklı açılardan nasıl değerlendirdiklerini tartışın.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserlerinin değerini nasıl anladıklarını ve farklı açılardan nasıl değerlendirebildiklerini gözlemleyin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular