3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 5. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 5. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanat mı Değil mi?
Kazanım : G.3.3.5. Sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları ifade eder.
Açıklama :

Araç-Gereçler
 Sanat eserlerinin ve sanat değeri olmayan nesnelerin görselleri veya gerçek örnekleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eseri ve Sanat Değeri Olmayan Nesnelerin Tanıtılması:
 Sanat eserlerinin ve sanat değeri olmayan nesnelerin özelliklerini tanıtın. Sanat eserlerinin estetik değer, ifade gücü ve yaratıcılık gibi özelliklerine dikkat çekin, sanat değeri olmayan nesnelerin ise günlük kullanım veya fonksiyonel amaçlara hizmet ettiğini belirtin.

2. Görsel İnceleme ve Karşılaştırma:
 Her iki türden örneklerin görsellerini öğrencilere gösterin ve özelliklerini, kullanım amacını ve estetik değerini tartışmalarını teşvik edin.

3. Yaratıcı Yansıtma ve Sunum:
 Öğrencilere, sanat eserleri ve sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları gösteren kendi çizimlerini veya kolajlarını yapmalarını isteyin.

4. Çalışmaların Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden yaptığı çalışma ile sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserleri ile sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları ne kadar iyi anladıklarını ve bu farkları kendi çalışmalarında nasıl ifade edebildiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular