3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 7. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 7. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanat ve Etik
Kazanım : G.3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları açıklar.
Açıklama : Öğrencinin sanat alanındaki etik kurallara ilişkin olarak yapılan bir çalışmaya saygı duyması, arkadaşının yaptığı çalışmayı kopya etmemesi veya çalışmasını başkasına yaptırmaması gerektiği üzerinde durulur.

Araç-Gereçler
 Sanat etiği ile ilgili hikayeler veya örnek olaylar
 Tartışma soruları
 Kağıt ve kalemler

Etkinlik Akışı
1. Sanat Etiği Konusunda Farkındalık Oluşturma:
 Sanatın, yaratıcılığın ve özgünlüğün korunması için etik kuralların hayati olduğunu vurgulayın. Sanat eserlerine saygı duymanın, her sanatçının emeğine ve yaratıcılığına değer vermek anlamına geldiğini açıklayın. Kopyacılığın, hem yasal sonuçları hem de sanat dünyasındaki yaratıcı ifadenin azalmasına yol açan etkileri üzerinde durun.

2. Etik Davranış Örneklerinin İncelenmesi:
 Gerçek hayattan alınma veya kurgulanmış sanat etiğiyle ilgili hikayeler veya senaryolar sunarak öğrencilere, etik kararların önemini gösterin. Her senaryoda karşılaşılan etik zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için alınabilecek adımları tartışın.

3. Rol Oynama ve Tartışma:
 Öğrencilere, sanat eserlerine saygı gösterme, orijinalliği koruma ve etik davranışlarla ilgili çeşitli senaryolar verin. Bu senaryolarda karşılaştıkları etik kararlar ve bu kararların sonuçları hakkında düşünmeleri ve tartışmaları için öğrencilere fırsat verin. Rol oynama aktiviteleri aracılığıyla, öğrencilerin bu durumları nasıl ele alacaklarını ve etik davranışların ne anlama geldiğini keşfetmelerini sağlayın.

4. Yansıtma ve Değerlendirme:
 Öğrencilere, sanat etiği ile ilgili düşüncelerini ve öğrendiklerini yazmalarını isteyin. Sınıfta bu düşünceleri paylaşarak tartışın.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat alanındaki etik kuralların farkında olup olmadıklarını ve bu kurallara ne kadar saygı gösterdiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular