3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanat Elemanları ve Tasarım İlkeleri Keşfi
Kazanım : G.3.3.3. Sanat eserinde kullanılan sanat elemanları ve tasarım ilkelerini gösterir.
Açıklama : Bu seviyeye kadar öğrenilen sanat elemanları ve tasarım ilkelerinin eser üzerinde gösterilmesi ve söylenmesi sağlanır.

Araç-Gereçler
 Çeşitli sanat eserlerinin görselleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Elemanları ve Tasarım İlkelerinin Hatırlatılması:
 Daha önce öğrenilen sanat elemanları (renk, form, çizgi, doku) ve tasarım ilkeleri (denge, ritim, kontrast) hakkında kısa bir hatırlatma yapın.
 Renk: Sanat eserinde duygu ve atmosferi belirleyen öge. Sıcak ve soğuk renklerin kullanımına dikkat edin.
 Form: Üç boyutlu yapılar ve şekiller. Bir eserin hacmini ve yapısal bileşenlerini oluşturur.
 Çizgi: Eserin hareketini, akışını ve anlatımını belirler. Dikey, yatay ve eğik çizgilerin kullanımına bakın.
 Doku: Eserin yüzeyindeki hissedilen ya da görsel olarak algılanan kalite. Pürüzlü, düz, yumuşak gibi farklı dokuları inceleyin.
 Denge: Eserin görsel ağırlığının dağılımı. Simetrik, asimetrik ya da radyal denge olabilir.
 Ritim: Tekrar eden elemanlarla eserde görsel bir akış yaratma. Desenler, renkler veya şekillerle ritim oluşturulabilir.
 Kontrast: Eserdeki farklı elemanlar arasındaki çarpıcı fark. Renk, ton veya doku kontrastlarına dikkat edin.

2. Sanat Eserlerinin İncelenmesi:
 Sanat eserlerinin görsellerini öğrencilere sunun. Öğrencilere, eserlerde kullanılan sanat elemanları ve tasarım ilkelerini belirlemelerini ve bunların eserde nasıl kullanıldığını gözlemlemelerini isteyin.

3. Yaratıcı Yansıtma ve Sunum:
 Öğrencilere, inceledikleri eserlerde gördükleri sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanarak kendi sanat çalışmalarını oluşturmalarını isteyin.

4. Çalışmaların Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden, kullanılan sanat elemanları ve tasarım ilkelerini ve bu seçimlerin eserlerine nasıl katkı sağladığını açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserlerinde kullanılan sanat elemanları ve tasarım ilkelerini ne kadar iyi tanıdıklarını ve bu eleman ve ilkeleri kendi sanat çalışmalarında nasıl uyguladıklarını değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular