3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 4. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatın Dilini Anlamak ve Yorumlamak
Kazanım : G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade eder.
Açıklama : Burada tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı aşaması üzerinde durulur.

Tanımlama:
Eserde neler görüyorsunuz?
Eserde hangi malzemeler kullanılmıştır?
Bu hangi sanat formudur?
Hangi renkleri görüyorsunuz?

Çözümleme:
Renkler nasıl düzenlenmiştir?
Eserde sıcak renkler mi soğuk renkler mi hâkim?
Eserde hangi çizgiler kullanılmıştır? (düz, eğri, kırık, zikzak, hepsi)
Eserde denge nasıl oluşturulmuştur?
Eserde mekân nasıl oluşturulmuştur? (düz, üst üste, derin vb.)

Yorumlama:
Eser size ne hissettiriyor?
Eser ne gibi bir ses veriyor?
Eserde ne anlatılmak isteniyor?
Bu esere bir isim vermek isteseydiniz ne verirdiniz?
Sanat eserinin ismi çalışmanın içeriğini yansıtıyor mu?

Yargı:
Bu eser değerli midir? Niçin?
Bu eseri odana asmak ister misin? Niçin?
Bu eser ile tıpkıbasımı arasındaki fark nedir?

Araç-Gereçler
 Seçilen sanat eserlerinin görselleri veya gerçek örnekleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eserinin Tanımlanması:
 Öğrencilere, eserde gördükleri ögeleri (nesneler, renkler, form), kullanılan malzemeleri ve sanat formunu tanımlamalarını isteyin.

2. Sanat Eserinin Çözümlenmesi:
 Renk düzeni, kullanılan çizgilerin türleri, denge ve mekân oluşturma teknikleri gibi ögelerin nasıl kullanıldığını çözümlemeleri için öğrencilere rehberlik edin.

3. Sanat Eserinin Yorumlanması:
 Eserin izleyicide uyandırdığı duygular, eserin vermek istediği mesaj ve eserin ismiyle içeriğin uyumu gibi konular üzerinde yorum yapmalarını teşvik edin.

4. Sanat Eseri Üzerine Kişisel Yargının İfade Edilmesi:
 Öğrencilere, eserin kendileri için değerli olup olmadığını, eseri kendi odalarına asmak isteyip istemediklerini ve eser ile tıpkıbasımı arasındaki farkları açıklamalarını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserlerini ne kadar iyi tanıdıklarını, çözümlediklerini, yorumladıklarını ve kişisel yargılarda bulunma becerilerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular