3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 1. 7. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 1. 7. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatın Dili: Elemanlar ve İlkeler
Kazanım : G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
Açıklama :
Renk: Sıcak, soğuk
Mekân: Pozitif-negatif (doluluk-boşluk)
Denge: Simetrik, asimetrik
Kontrast: Koyu-açık ve zıt

Araç-Gereçler
 Renkli kağıtlar, boya kalemleri veya boyalar
 Kağıt
 Makas, yapıştırıcı

Etkinlik Akışı
1. Sanat Elemanları ve Tasarım İlkelerinin Tanıtılması:
 Renk (Sıcak ve Soğuk): Sıcak renkler (kırmızı, sarı, turuncu) enerji, tutku ve neşeyi ifade ederken, soğuk renkler (mavi, yeşil, mor) sakinlik, huzur ve serinliği temsil eder. Bu renklerin bir sanat eserinde nasıl kullanıldığı, izleyicinin eseri algılayışını büyük ölçüde etkileyebilir.
 Mekân (Pozitif-Negatif): Pozitif mekân, bir sanat eserindeki dolu alanları ifade ederken, negatif mekân ise boş alanları temsil eder. Bu iki mekân türünün dengeli kullanımı, bir eserin görsel ilgisini ve derinliğini artırabilir.
 Denge (Simetrik, Asimetrik): Simetrik denge, her iki tarafın aynı veya benzer olduğu dengeli bir kompozisyon oluşturur. Asimetrik denge ise farklı elemanların karşılıklı olarak dengelenmesiyle oluşur ve genellikle daha dinamik ve ilginç kompozisyonlar yaratır.
 Kontrast (Koyu-Açık, Zıt Renkler): Kontrast, bir eserdeki farklılıkları vurgulamak için kullanılır. Koyu ve açık tonların yanı sıra zıt renklerin kullanımı, eserdeki ögeler arasında görsel ilgi ve çekicilik yaratır.

2. Sanat Çalışmalarının Oluşturulması:
 Öğrencilere, öğrendikleri sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak kendi sanat çalışmalarını oluşturmaları için malzemeleri sağlayın ve yaratıcı olmalarını teşvik edin.

3. Çalışmaların Sergilenmesi ve Tartışılması:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin. Her öğrenciden, kendi çalışmalarında hangi elemanları ve ilkeleri kullandıklarını ve bu seçimlerin eserlerine nasıl katkı sağladığını açıklamalarını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini ne kadar etkin kullandıklarını ve bu eleman ve ilkelerin sanat çalışmalarına nasıl entegre edildiğini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular