3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Tarihin Sanatla Buluşması
Kazanım : G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklar.
Açıklama : Sınıfa İstiklâl Savaşı ile ilgili yağlı boya tablo ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ni yansıtan minyatür çalışması örneği getirilebilir. Bunların teknik, tür ve kullanılan malzemeye göre farklı oldukları ancak her ikisinin de kendi yapıldıkları dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını yansıttıkları üzerinde durulabilir. Ayrıca bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından, şehit olan askerlerden bahsedilebilir.

Araç-Gereçler
 İstiklâl Savaşı ile ilgili yağlı boya tablonun ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ni yansıtan minyatür çalışmasının görselleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eserlerinin Tanıtılması:
 İstiklâl Savaşı ile ilgili yağlı boya tablonun, savaşın duygusal yükünü ve tarihi önemini nasıl yansıttığını anlatın. Yağlı boyanın derinlik, zenginlik ve gerçekçilik katma özelliklerine değinin. Minyatür çalışmanın ise, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ni detaylı ve ince çizgilerle nasıl yansıttığını vurgulayın. Minyatürün, dönemin sosyal yaşamını, giyim kuşamını ve mimarisini detaylı bir şekilde betimlediğini belirtin.

2. Tarihi ve Kültürel Bağlamın Açıklanması:
 Her iki sanat eserinin, yapıldıkları dönemlerin kültürel, sosyal ve tarihi yönlerini nasıl yansıttığı üzerinde durun. İstiklâl Savaşı tablosunun, milli mücadele ruhunu, bağımsızlık aşkını ve o dönemin zorluklarını nasıl gözler önüne serdiğini, minyatür çalışmanın ise Osmanlı toplumunun estetik anlayışını, günlük yaşamını ve dönemin sanatsal zenginliğini nasıl detaylandırdığını anlatın. Bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini, şehit askerlerin fedakarlıklarını ve minyatürdeki figürlerin her birinin dönemin sosyal yapısındaki yerini belirgin bir şekilde açıklayın.

3. Sanat Eserlerinin Karşılaştırılması:
 Öğrencilere, her iki sanat eserinin benzerliklerini ve farklılıklarını incelemelerini isteyin. Sanat eserlerinin dönemin kültürünü ve sosyal olaylarını nasıl yansıttığı üzerinde tartışmalarını teşvik edin.

4. Yaratıcı Yansıtma ve Sunum:
 Öğrencilere, öğrendikleri bilgileri kullanarak, bu tarihi dönemlerden birini veya her ikisini temsil eden kendi sanat çalışmalarını oluşturmalarını isteyin. Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden çalışmasını ve seçtiği tarihi dönemi nasıl yansıttığını açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserlerini ve geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını ne kadar iyi anladıklarını ve ifade edebildiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular