3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 2. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Kültürlerarası Sanat Köprüsü
Kazanım : G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır.
Açıklama : Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere planlı ve programlı ziyaretler yapılır. Bu imkânların bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden vb. öğretim materyallerinden yararlanılır.

Araç-Gereçler
 Sanat eserlerinin tıpkıbasımları veya dijital görselleri
 Belgesel veya video kayıtları
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eserlerinin Görsel İncelemesi:
 Millî ve diğer kültürlere ait sanat eserlerinin görsellerini öğrencilere sunun. Her bir eserin tarihi, sanatçısı ve kültürel bağlamı hakkında bilgi verin.

2. Karşılaştırmalı Analiz:
 Öğrencilere, farklı kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırmalarını isteyin. Benzerliklerin ve farklılıkların ne anlama geldiğini, bu eserlerin kendi kültürleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini tartışmalarını teşvik edin.

3. Yaratıcı Yansıtma:
 Öğrencilere, öğrendikleri bilgileri kullanarak, kendi kültürlerini ve keşfettikleri başka bir kültürü temsil eden birer sanat eseri oluşturmalarını isteyin.

4. Sunum ve Değerlendirme:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden çalışmalarını ve bu çalışmaların kültürlerarası ilişkileri nasıl yansıttığını açıklamalarını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin farklı kültürlere ait sanat eserlerini nasıl incelediklerini, karşılaştırdıklarını ve bu eserler arasındaki ilişkileri nasıl yorumladıklarını değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular