3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 2. 3. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Sanatın Üçlüsü: Madde, Form, Fonksiyon
Kazanım : G.3.2.3. Sanat eserlerinin madde, form ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar.
Açıklama : Göz yaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, lahit, sikke vb. eserlerin hangi malzeme, form ve ne amaçla yapılmış olduğu üzerinde durulur..

Araç-Gereçler
 Göz yaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, lahit, sikke gibi eserlerin görselleri veya gerçek örnekleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Sanat Eserlerinin Tanıtılması:
 Her bir sanat eserini (Göz yaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, lahit, sikke) ayrı ayrı tanıtın. Göz yaşı şişesinin genellikle camdan yapıldığını ve zarif, ince bir formda olduğunu, duygusal anlara tanıklık ettiğini anlatın. Güneş kursunun genellikle taştan veya metalden yapıldığını, sembolik ve dini öneme sahip olduğunu belirtin. Su kabının günlük kullanım için fonksiyonel ve süslü olabileceğini, lahidin ise genellikle mermerden yapıldığını ve ölüler için kullanıldığını vurgulayın. Sikkenin metalden yapıldığını, ekonomik değer taşıdığını ve üzerindeki kabartma figürlerle dönemin liderlerini veya önemli olayları simgelediğini açıklayın.

2. Malzeme, Form ve Fonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
 Öğrencilere, seçilen her bir sanat eserinin malzemesinin (cam, taş, metal, mermer), formunun (şişe, kurs, kab, lahit, sikke) ve fonksiyonunun (duygusal değer, dini önem, su taşıma, mezar, para) nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu açıklayın. Malzemenin seçiminin eserin dayanıklılığını, formunun estetik ve sembolik anlamını, fonksiyonunun ise kullanım amacını nasıl etkilediğini tartışın.

3. Yaratıcı Yansıtma:
 Öğrencilere, seçtikleri bir malzeme, form ve fonksiyon kullanarak kendi sanat eserlerini tasarlamalarını ve oluşturmalarını isteyin.

4. Çalışmaların Sergilenmesi ve Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden, oluşturduğu eserin malzemesini, formunu ve fonksiyonunu ve bu üç ögenin arasındaki ilişkiyi açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin sanat eserlerinin madde, form ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi ne kadar iyi anladıklarını ve bu ilişkiyi kendi sanat çalışmalarında nasıl yansıttıklarını değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular