3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Önizleme

3. Sınıf Görsel Sanatlar - G. 3. 3. 1. Kazanımı İçin Etkinlik Planı

Açıklama

Etkinlik Adı : Kültürümüzün Motifleri
Kazanım : G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder.
Açıklama :

Araç-Gereçler
 Yerel kültüre ait motiflerin örneklerinin görselleri
 Kağıt ve kalemler
 Renkli kalemler veya boya kalemleri

Etkinlik Akışı
1. Yerel Motiflerin Tanıtılması:
 Yerel kültüre ait motifleri ve bu motiflerin tarihi, kültürel anlamı ve kullanım alanlarını tanıtın. Motiflerin sembolik anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını açıklayın.
 Yerel kültüre ait motifler genellikle o bölgenin tarihi, coğrafi özellikleri, inançları ve yaşam tarzını yansıtır. Örneğin, bir bölgenin doğal güzelliklerini temsil eden çiçek veya yaprak motifleri, o bölgenin doğa ile iç içe yaşamını simgeleyebilir. Tarihi motifler, eski medeniyetlerin sanat anlayışını ve günlük yaşamlarını yansıtır. Bu motifler, kıyafetlerden ev eşyalarına, mimari yapıtlardan sanat eserlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Sembolik anlamlar, genellikle o kültürün inançları, değerleri ve tarihine dayanır. Örneğin, bereketi simgeleyen bir motif, bolluk ve verimliliğin önemini vurgulayabilir. Bu motiflerin kullanımı, kültürel mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir yolu olarak görülür.

2. Motiflerin Görsel İncelemesi:
 Motiflerin görsellerini öğrencilere gösterin ve motiflerin tasarımını, renklerini ve desenlerini incelemelerini teşvik edin.

3. Yaratıcı Çalışma:
 Öğrencilere, öğrendikleri motifleri kullanarak kendi sanat çalışmalarını oluşturmalarını isteyin. Motiflerin nasıl farklı sanat eserlerine uygulanabileceğini keşfetmelerine olanak tanıyın.

4. Çalışmaların Sergilenmesi ve Değerlendirilmesi:
 Öğrencilerin sanat çalışmalarını sınıfta sergileyin ve her bir öğrenciden, kullanılan motifleri ve bu motiflerin kültürel anlamını açıklamasını isteyin.

Değerlendirme
 Etkinliğin sonunda, öğrencilerin yerel kültüre ait motifleri ne kadar iyi tanıdıklarını, anladıklarını ve sanat çalışmalarında nasıl kullanabildiklerini değerlendirin.

Dinle / İzle / İndir

Reklam

İlgili Konular