BLOG

İlkokul Trafik Güvenliği Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

İlkokul Trafik Güvenliği Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı uygulanırken öğretmenlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:
1. Kazanımların öğretiminde okul içi veya okul dışı etkinliklere önem verilmelidir. Trafik ve ilk yardım uygulamaları imkân varsa çocuk trafik eğitim parkında veya okulda oluşturulacak bir trafik ortamında yapılmalıdır.

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı,nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

1. Her okul imkânları ölçüsünde, en az bir mekânı, “teknoloji ve tasarım işliği/atölyesi” olarak düzenler. İşlik/ atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından karşılanır. Bilgisayar kullanılması gereken durumlarda okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı ve sınıflarındaki akıllı tahtalar kullanılabilecek şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile öğrencilere devletin kurulmasına zemin hazırlayan olaylar, kuruluş sürecinde yaşananlar ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılapları hakkındaki bilgiler ile bu bağlamda çeşitli beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu derste ayrıca öğrencilerin günümüz gelişmelerini doğru analiz etmeleri ve bir tarih bilinci kazanmaları beklenmektedir. Öğretim programının tüm ögeleriyle birlikte etkin olarak uygulanmasında programda yapılan açıklama ve uyarılara uyulması önem arz etmektedir. Bu çerçevede dersin öğretiminde şu hususlara dikkat edilmelidir.

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenmektedir.

1. Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarında; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi konuları bütünleştirilmiş olarak ele alınmaktadır. Konular tarih, coğrafya, insan hakları ve vatandaşlık diye ayrı ayrı değil, disiplinler arası yaklaşımla işlenmelidir.